P.I.P

Till våra klienter som har eller har haft bröstimplantat av det franska fabrikatet Poly Implant Prosthesis  (P.I.P).

Vi representerar den franske advokaten Olivier Aumaître som för talan mot TÜV på uppdrag av 800 nordiska patienter. Information till dig som klient lämnas fortlöpande till den e-postadress du har uppgivit till oss. Du ska inte skicka ifrån någon annan e-postadress än den du har uppgivit till oss och inte till någon annan e-postadress än den vi tidigare har uppgivit till dig. Detta med hänsyn till klientsäkerhet och -sekretess. Vi hanterar inte e-post gällande P.I.P. på info@gullack.se, ej heller per telefon.

På uppdrag av advokat Olivier Aumaître får vi lämna följande allmänna information.

Poly Implant Prosthesis  (P.I.P) tillverkade och sålde bröstimplantat fram till våren 2010 då Franska läkemedelsverket AFSSAPS (numera ANSM) omedelbart förbjöd all användning av P.I.P-implantat.  Grunden för beslutet var att man misstänkte att silikongel, som ej uppfyllde lagstadgade krav, använts vid tillverkning av implantaten.

Mot bakgrund av den uppkomna situationen har ansvarsfrågan uppkommit. Primärt är Poly Implant Prosthesis ansvarig för situationen. Dessvärre försattes Poly Implant Prosthesis i konkurs under våren 2010. Det har företagits en större utredning i Frankrike som har mynnat ut i en mycket omfattande straffrättslig prövning av företagsledningen för Poly Implant Prosthesis, vilken befunnits vara straffrättsligt skyldig till den uppkomna situationen. Emellertid kan det inte förväntas att dessa personer har betalningsförmåga som kan komma att täcka kommande ersättningsanspråk.

Poly Implant Prosthesis tillverkning stod under kvalitetstillsyn av TÜV Rheinland. Det har ifrågasatts om tillsynen utförts på ett korrekt sätt.

Advokaten Olivier Aumaître i Paris inledde rättsliga åtgärder mot TÜV Rheinland som varit tillsynsorgan för tillverkningen vid P.I.P.

Den Fransk domstol har beslutat att samtliga patienter har rätt till ersättning från TÜV Rheinland och att TÜV Rheinland omedelbart skall betala en första ersättning om 3 000 euro (ca. 27 000 svenska kronor) till var och en av de patienter som väckt talan mot TÜV Rheinland i avvaktan på slutlig individuell prövning av varje ersättningsanspråk.

TÜV Rheinland har utbetalat 3 000 euro till en första grupp av patienter.

Borås den 23 mars 2015
Lars Hallkvist
Advokat