Medarbetare

Lars Hallkvist
Advokat
+46 (0)33-23 69 90
info@gullack.se
Konkursförvaltning (obeståndsrätt)
Bolagsrätt
Företags- och fastighetsöverlåtelser
Kommersiell avtalsrätt
Ekonomisk familjerätt
Likvidationer
Brottmål
Familjerätt
Tvistemålsprocesser
Hyresrätt
Fastighetsrätt
Administration
Köp- och avtalsrätt
LVU, LVM och LPT