Kontakt

Huvudkontor
Gullack Advokatbyrå
Sparregatan 7
503 36 Borås
Tel 033-23 69 90
Fax 033-10 52 29
Mottagningskontor
Mässans gata 18
402 24 Göteborg
Tel 031-774 11 22
(Mottagning endast vid tidsbokning)
P.I.P
Till våra klienter som har eller har haft bröstimplantat av det franska fabrikatet Poly Implant Prosthesis (P.I.P).
information
Information till konsument
Om du som är konsument har krav i anledning av advokattjänst utförd av oss har du möjlighet att vända till Konsumenttvistnämnden. En förutsättning är att du först har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Eventuellt krav framställes skriftligen till oss.

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/