Kontakt

Gullack Advokatbyrå
Sparregatan 7
503 36 Borås
Tel 033-23 69 90
Fax 033-10 52 29
P.I.P
Till våra klienter som har eller har haft bröstimplantat av det franska fabrikatet Poly Implant Prosthesis (P.I.P).
information
Information till konsument
Om du som är konsument har krav i anledning av advokattjänst utförd av oss har du möjlighet att vända till Konsumenttvistnämnden. En förutsättning är att du först har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Eventuellt krav framställes skriftligen till oss.

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/