ANBUD - Tvätteri

Anbud infordras på Hålts Tvätt AB’s konkursbos egendom.

Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler i Alingsås, Lerum och Borås.

Egendomen utgöres av inventarier och maskiner enligt följande:

 • Electrolux wascator tt210
 • Electrolux wascator tt210
 • Miele Professional PW5065
 • Bosch waw32569sw
 • Miele Professional PW6131
 • Ångpana veit 2373
 • Kemmaskin Union
 • Press veit 8910
 • Detachering veit
 • Krag och maschett veit 8905
 • Skjortdocka veit 8319
 • Kompressor pela 180L
 • Podab proline HX180
 • Electrolux wascator t21350
 • Mangel electrolux
 • Mangel miele
 • Docka veit 8345
 • Krag och maschett veit 8140
 • Strykbord veit
 • Liten ångpanna Battistella plutone
 • Liten kompressor jun-air

Skriftligt anbud på hela eller delar av egendomen skall vara undertecknad advokatbyrå tillhanda senast den 7 september på info@gullack.se

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att före anbudstidens utgång försälja hela eller delar av egendomen.

Genom konkursförvaltaren
Advokat Lars Hallkvist

Konkursförvaltare
Lars Hallkvist
Advokat
konkurser@gullack.se
ladda ner mer information

Inga filer för nedladdning.

No items found.